Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET

Радионице из електронике, микроконтролера и мобилне роботике


У просторијама Стартап центра у Чачку, у периоду од 10.10.2019. до 15.12.2019. године реализоване се радионице из електронике, микроконтролера и роботике у циљу мотивације и развоја предузетничких вештина код мадих људи и будућих инжењера. Полазници радионица су били ученици средњих школа у Чачку, као и студенти прве и друге године Факултета техничких наука у Чачку. Као предавачи на радионицама ангажовани су Михајло Татовић, аистент ФТН у Чачку, Војислав Вујичић, асистент ФТН у Чачку и Никола Бошковић, професор Техничке школе у Чачку.

На овај начин студенти и ученици су осетили атмосферу рада у простору ван факултета и школе, стекли нова знања и упознали се са савременом опремом и могућностима које им пружа Стартап центар за реализацију сопствених идеја и оснивање самосталних привредних субјеката. Идеја за радионицу и завршне пројекте је плод успешне сарадње Стартап центра, Факултета теничких наука у Чачку и учесника пројекта СДПКЕТ. Радионица је успешно протекла што на крају говори неколико реализованих електронских уређаја од стране самих полазника.


Галерија